فاروج - مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان فاروج :یک دوره کلاس آموزشی ترویجی درخصوص نحوه احداث گلخانه ،سایه بان وطرح فراز انگور در شهرستان فاروج برگزار شد . دراین دوره آموزشی جناب آقای مهندس شریکیان مسول باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص نحوه احداث گلخانه ،سایه بان وطرح فراز وروشهای کار ،افراد موفق دراین زمینه وهمچنین نحوه گرفتن تسهیلات توضیحات جامعی فرمودند .در این دوره که باشرکت بیش از 30نفر از باغداران وگلخانه داران فاروجی برگزار شد به مشکلات متقاضیان احداث گلخانه بصورت موردی نیز رسیدگی شد .

 

 

 آموزش و ترویج کشاورزی