آغاز سرشماری و آماربرداری از زنبورستان های شهرستان فاروج - آغاز سرشماری و آماربرداری از زنبورستان های شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج اعلام کرد : سرشماری و آماربرداری از زنبورستان های سطح شهرستان از مورخ 6مهر تا 19 مهر ماه توسط کارشناسان این مدیریت انجام می گیرد به گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان فاروج، آقای مهندس حیاتی بیان کرد : ازتمام زنبورداران سطح شهرستان تقاضا می گردد، با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی تیتکانلو و مایوان و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به تکمیل فرم اولیه آماربرداری خود اقدام نمایند ، با توجه به ممنوعیت کوچ و جابجایی زنبورستان ها در زمان آماربرداری از هرگونه جابجایی زنبورستان خود خودداری نمایند وکارشناسان این مدیریت را در انجام آمار برداری یاری نمایند .