برگزاری کلاس گلرنگ در شهرستان فاروج - برگزاری کلاس گلرنگ در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 


بازدید و برگزاری کلاس آموزشی FFS(مدرسه در مزرعه Farmer-Field-school) زراعت گلرنگ در مزرعه آقای مجید حسین زاده، سه شنبه 25 تیر ساعت 8صبح روستای حصار با حضور دکتر خداشناس از مرکز تحقیقات و  گلرنگ کار برتر استان آقای اسماعیل شیرغانی