اعطای تسهیلات به اجرای طرح فراز در باغ های انگور شهرستان فاروج - اعطای تسهیلات به اجرای طرح فراز در باغ های انگور شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 


به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی فاروج  مسول باغبانی این شهرستان گفت :از محل اعتبارات اشتغال روستایی وعشایری در سال 97 تعداد 32 پرونده جهت اجرای طرح فراز در باغ های انگور شهرستان فاروج تشکیل وبه بانک معرفی گردید .خانم مهندس پروانه جعفری اذعان فرمودند که تاکنون 18 مورد طرح فراز اجرا ویا درحال اجرا می باشد، این طرح به دو صورت کوردن وتی(T) قابل اجراست که باتوجه به افزایش مناسب تولید در واحد سطح مورد استقبال باغداران این شهرستان قرار گرفته است .شهرستان فاروج دارای3600هکتار تاکستان می باشد که قسمت اعظم آن را انگور بی دانه سلطانی (کشمشی) در برگرفته است .