بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به همراه هیئت تجاری و سرمایه گذاری کشورآلمان از شهرستان فاروج - بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به همراه هیئت تجاری و سرمایه گذاری کشورآلمان از شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 


به گزارش روابط عمومی مدیریت  جهادکشاورزی فاروج ، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به همراه هیئت تجاری و سرمایه گذاری کشورآلمان از شهرستان فاروج  با محوریت  باغات انگور کشمشی ،مزارع گل محمدی و کشت وبسته بندی زعفران بازدید نمودند.