معرفی مرکز و پرسنل آن | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: فرزین فخار  (رئیس مرکز)
مدرک تحصیلی : کارشناسی 
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 7سال
شماره تماس :  05836459857نام و نام خانوادگی : حمیدرضا زاده
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
 سابقه کار : 7سال
شماره تماس :  05836459857

 

نام و نام خانوادگی : احمد نادری
مدرک تحصیلی : کارشناسی 
رشته تحصیلی : پرورش گاو و گاو میش
 سابقه کار : 4سال
شماره تماس :  05836459857

 

 فایل ها

 مرکز مايوان    حجم فايل:  158.6 KB