معرفی مرکز و پرسنل آن | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : علیرضا حسین خانزاده (رئیس مرکز)
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: بیماری شناسایی گیاهی
 سابقه کار : 7سال  
تلفن تماس :  05836465430

 

 

نام ونام خانوادگی: ندا پاسبان
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شناسایی و مبارزه با علف های هرز
سابقه کار : 7سال
شماره تماس :  05836465468نام و نام خانوادگی : قاسم قلیچی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : علوم دامی
 سابقه کار : 4سال
شماره تماس :  05836465468

 

نام و نام خانوادگی : میثم احمدی تبار
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : باغبانی
 سابقه کار : 11سال
شماره تماس :  05836465468

 

نام ونام خانوادگی: حسین علیزاده گلریز
مدرک تحصیلی : کارشناسی 
رشته تحصیلی : گیاه پزشکی
سابقه کار : 7سال
شماره تماس :  05836465468نام و نام خانوادگی : راضیه امیری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : باغبانی
 سابقه کار : 7 سال 
شماره تماس :  05836465468

 

 فایل ها

 مرکز تيتکانلو    حجم فايل:  123.21 KB