معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : ابراهیم شمشیری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی
 سابقه کار : 14سال  
تلفن تماس :  05836425350
داخلی :420