معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: عیسی زارعی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شناسایی و مبارزه با علف های هرز
سابقه کار : 25سال
شماره تماس :  05836422077  - 05836423889 داخلی :404نام و نام خانوادگی : سید امین هاشمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : ماشین الات کشاورزی
 سابقه کار : 18سال
شماره تماس :  05836422077  - 05836423889 داخلی :404

 

نام و نام خانوادگی : میترا افتخاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : باغبانی
 سابقه کار : 6سال
شماره تماس :  05836422077  - 05836423889 داخلی :404