معرفی نماینده ولی فقیه ›› مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج