معرفی نماینده ولی فقیه | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: محمد علی ایمانی
مدرک تحصیلی : لیسانس حوزوی
شماره تماس : 05836423889 داخلی 414