معاون فنی واجرایی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : ابراهیم شمشیری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی ماشین آلات کشاورزی
 سابقه کار : 19سال  
تلفن تماس :  05836423868   فکس: 05836423821     داخلی :416