مسئول دفتر مدیریت | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

 

نام ونام خانوادگی: یوسف نادرزاده 
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته تحصیلی : باغبانی
سابقه کار : 15 سال 
شماره تماس :  05836423889-داخلی 403نام و نام خانوادگی : مجید احسانی مقدم
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته تحصیلی : امور اداری
 سابقه کار :10سال
شماره تماس :  05836423889- داخلی 403