اطلاعیه سن گندم - اطلاعیه سن گندم | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

اطــلاعیــــه
کشاورز گرامی :

مزارع شما آلوده به آفت سن گندم  می باشد. این آفت با تغذیه از گندم و جو موجب پوچ شدن دانه ها شده و كاهش عملكرد مي گردد و این گندم ها خریداری نمی شوند . ضروري است جهت سمپاشی مزارع همین امروز اقدام  نمائید.


مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج