صنایع کشاورزی شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

در شهرستان فاروج تاکنون 24 جواز صادر ، تعداد 16 واحد موجود و تعداد 8 واحد در حال ساخت می باشد که در 3 محل استقرار دارند

 

 

ناحیه صنعتی

جواز های صادره

صنایع موجود

بسته بندی کشمش

بسته بندی کشمش

بسته بندی حبوبات

بسته بندی حبوبات

سردخانه میوه

سردخانه میوه

فرآورده های گوشتی

فرآورده های گوشتی

 

شهرک صنعتی

جواز های صادره

صنایع موجود

واحدهای در حال ساخت

خوراک دام

خوراک دام

 

فرآورده های گوشتی

فرآورده های گوشتی

 

تولید شیره انگور

 

تولید شیره انگور

بسته بندی روغن زرد

 

بسته بندی روغن زرد

بسته بندی آجیل

 

بسته بندی آجیل

 

اراضی شخصی  

جواز های صادره

صنایع موجود

واحدهای در حال ساخت

بسته بندی کشمش

بسته بندی کشمش

 

ورمی کمپوست

 

ورمی کمپوست

خوراک دام

خوراک دام

 

مرغ تخمگذار

 

مرغ تخمگذار

مزارع پرورش ماهی

مزارع پرورش ماهی

مزارع پرورش ماهی